Temat: Nazwy literowe i solmizacyjne dźwięków


Cele operacyjne


Metody pracy


Przebieg zajęć

  1. Czynności organizacyjne.
  2. Wysokość dźwięku - rozpoznawanie (dźwięki wysokie i niskie).
  3. Wyjaśnienie zależności między wysokością dźwięku, a położeniem nuty na pięciolinii.
  4. Położenie nut na pięciolinii, pojęcia:
  5. Wyjaśnienie oznaczenia nazw literowych w poszczególnych oktawach.
  6. Ćwiczenia śródlekcyjne: dźwięki niski - ciężki marsz, dźwięki wysokie - bieg w miejscu.
  7. Zapisanie notatki do zeszytu - nuty na pięciolinii od a do c3.

  8. Nuty na pięciolinii: od a do c3
  9. Utrwalenie nazw literowych i solmizacyjnych nut - rebusy (własne imiona), np.:

  10. Nuty na pięcolinii: d, a, re i litera K Rozwiązanie: DAREK